top of page

Ferdytjes en datjes

Will - Mijn Leven.jpg

1960

Zestig jaar geleden AMERIKA TOURNEE

Precies zestig jaar geleden ging ik voor de eerste keer op tournee naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Het  was en blijft een unieke ervaring en een mooie herinnering. Ik werd daar gedurende drie volle weken allerhartelijkst ontvangen en gekoesterd door de zovele Vlamingen en Nederlanders die jaren geleden waren geïmmigreerd naar die overzeese landen. Ik gaf er in diverse steden een onemanshow, deels in het Engels en deels in het Vlaams. Dat ik werd geëngageerd om aldaar te gaan optreden had ik te danken aan het feit dat avondvullende recitals mijn specialiteit geworden waren. De uitnodiging voor die toernee kwam van het N.I.R. (Nationaal Instituut voor Radio-omroep), voorloper van de huidige VRT. Die uitnodiging kwam midden augustus van 1960 als de grootste verrassing in mijn leven. Dat jaar was ik de gastvedette van het toenmalige  "Witte

FDD 12 01.png

Paard" in Oostende. Elke avond trad ik daar op als presentator, zanger en entertainer met het orkest van Leo Martin, de man die later dé Leo van Gaston Berghmans zou worden. Niettegenstaande dat dagelijks engagement in Oostende had ik er de voorkeur aan gegeven te logeren bij vrienden in Blankenberge. In de tijd was de afstand tussen beide kuststeden nog best te doen, zonder grote drukte en files. Overdag bracht ik dus mijn tijd door in mijn geliefkoosde  Blankenberge. Een gsm bestond nog niet en zelfs niet iedereen had een huistelefoon. Dat was ook het geval in het huis waar ik logeerde in de Marnixstraat. Op de hoek van de straat was een kruidenierswinkel gelegen, waarvan de uitbaters aanvaard hadden mij te komen roepen als er een verbinding voor mij  bij hen binnenkwam.
Op een goeie namiddag van augustus werd ik dringend aan het toestel geroepen. Een oproep van een zekere Leo Rommens, die zich voorstelde als een producer van de Wereldomroep van het N.I.R. en die meteen uitpakte met de vraag: ’Wilt gij op tournee gaan naar Amerika?’ Ik dacht dat ik het hoorde donderen in Keulen. Maar het bleek bittere ernst te zijn. ’Wanneer kunnen wij elkaar zien?’ was de vraag, waarbij ik hem vertelde dat ik elke dag optrad in Oostende. ’Dan kom ik u daar bekijken om verder af te spreken,’ zei hij.
Na de show kwam het tot een babbel en een overeenkomst om in oktober de oceaan over te steken om aldaar voor de Belgian Business Association in Detroit en andere steden van de Middle West van Amerika op te treden. Die vierden feest, viervoudig zelfs: 10 jaar overzeese uitzendingen van het N.I.R., 25-jarig bestaan van de Belgian Hall (het Belgisch clubhuis), 50 jaar Belgische kerk en 75 jaar Belgische parochie. Dat ging gepaard met grootscheepse plechtigheden, waarop ook de Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer d’Outryve-d’Ydewalle, en Prins Albert en Prinses Paola werden uitgenodigd.  Voor mijn optredens werd ik begeleid door de accordeonist Lou Van Wayenberg. Twee avonden trad ik op in Detroit, andere concerten gingen door in  Chicago, Molines, Mishawaka, Montreal (Canada) e.a.

FDD 12 02.jpg

Will wordt verwelkomd  door zijn moeder en zijn neef Roland bij zijn terugkeer uit Amerika (november 1960)

Intussentijd ben ik alle contacten met de Belgen in Amerika verloren.

Een tijdlang bestond er een briefwisseling met de meeste bekenden aldaar, maar met de jaren viel die weg.
Ik ben er trouwens van overtuigd dat er onder deze connecties van toen geen levenden meer over zijn.

In november 1964 werd ik voor een tweede maal door de Belgian Bussines Assiociation uitgenodigd voor een rondreis  in het Middenwesten van Amerika en in Canada.
Het werd een even groot succes als in 1960.

Voor deze nieuwe tour werd mij door de gebroeders Marc en Peter Mielants een gelegenheidslied aangeboden dat ik met veel plezier heb gezongen. Het was een volledig Engelstalig nummer. Pas in 2007 heb ik er een Nederlandstalige versie van gemaakt die op de cd ’Een leven vol muziek’ in de twee versies werd opgenomen.

FDD 12 03.jpg

December 2020

FDD 12 05.jpg

Liliane Saint-Pierre behoort tot mijn allerbeste vrienden. Zij is één van onze beste zangeressen, die onvermoeibaar  verder bouwt aan haar aanzienlijke carrière. Een echte diva die haar liedjes met een enorme overgave ten gehore brengt. Ik word het nooit moe van haar concerten te genieten. Telkens opnieuw weet ze haar publiek in te palmen op een uiterst professionele manier en in diverse talen.
Ze werd op 18 december 1948 te Diest geboren. Ze is dus onlangs jarig 72 jaar geworden, maar dat zou je haar niet aangeven.
Haar temperament blijft onverminderd. Een namiddag- of avondvullend programma weet ze telkens met verve en met bijzondere afwisseling van repertoire te brengen.
Ik hoop dat de gedwongen stilte door de coronarage spoedig mag voorbij zijn.

Liliane Saint-Pierre

Op kerstdag zal het precies veertig jaar geleden zijn dat de mooiste stem van Vlaanderen en zijn echtgenote door een vreselijk verkeersongeval om het leven kwamen. Beiden waren amper 43 jaar. De liedjes van Louis Neefs behoren tot ons cultureel erfgoed.  Eén daarvan is ‘Susa Nina’, een kerstlied uit 1941 van Jozef Simons en Armand Preud’homme. Het zou het laatste lied zijn dat Louis opnam, maar het werd pas een jaar later postuum uitgebracht. Het groeide uit tot een van de mooiste kerstliederen, ook in de kerken. Onlangs brachten zijn zus Connie Neefs en haar even talentvolle dochter Hannelore Candries het lied opnieuw uit als eerbetoon aan  Ludwig Adèle Maria Jozef, zoals Louis Neefs op 8 augustus 1937 werd geboren in het Kempische dorp Gierle. Ik heb de schitterende opname met ontroering beluisterd, met de mooiste herinneringen aan Connie, die jaren geleden mijn leerlinge was bij Studio Herman Teirlinck. Zij was mijn voorbeeldigste, innemendste en talentrijkste studente.

Lied en videoclip zijn te genieten op www.neefs.com

Ode aan Louis Neefs

FDD 12 07.jpg
FDD 12 06.jpg
FDD 12 04.jpg

Laatste exemplaren

"Liedjes uit Liefde"

HETZELFDE VERHAAL (duet met Jürgen De Smet) - ALS IK BEDENK - DIT WAS WEER ZO’N DAG - HET SPEL DAT DE LIEFDE SPEELT - DE ZEE (versie 2011) - LIED VOOR YASMINE - SOMS HEB IK HEIMWEE - BESTE VRIEND (versie 2011) - MASKERS - ONVERWACHT TERUGZIEN - ZO AF EN TOE(versie 2011) - TOCH GING HET LEVEN VERDER - LIEDJE VOOR NIEMAND - IN EEN LAND VER VAN JOU - GEHEIM (versie 2011) - VERLEDEN EN HEDEN

bonustracks:

HET SCHRIJVERKE - CHRISTINE - DE STERVENDE - BELIJDENIS

Verkrijbaar via "Onze Winkel"

bottom of page