top of page
_GOA6448.JPG

Will Ferdy

Will - Mijn Leven.jpg
1933 - Stagedoor.jpg

Will Ferdy werd op 9 maart 1927 als Werner Ferdinande geboren op het "Nieuwland" in Gent. De kleine toonde al gauw enorm veel belangstelling voor alle grote sterren van radio en witte doek en zong met zijn idolen mee, terwijl hij ze telkens en telkens weer aan achtenzeventig toeren per minuut op de koffergrammofoon aan het werk zette. Toen reeds koesterde hij het heimelijke verlangen later ook voor een publiek te mogen optreden, liedjes te zingen en komedie te spelen. Hij gaf in elk geval blijk van creativiteit en toonde bijzonder veel talent op het gebied van imitatie. Een vreemd accent of een speciale stemverbuiging, die de eigenschappen van deze of gene grote vedette van toen uitmaakten, bootste hij feilloos na.

Op de dag van zijn plechtige communie (1938) onderhield hij urenlang een publiek van familieleden en vrienden. Het werd zijn eerste "one man show". Toen het gezin in 1939 van Gent naar Ledeberg verhuisde kwam hij weldra in contact met allerlei parochiale groeperingen en maakte er deel uit van de bonte avonden, die toen zo "in" waren. Hij vertolkte ook enkele rollen bij het plaatselijk toneelgezelschap, de Rederijkerskamer "De Ghesellen van Sint Lieven". Langzaam maar zeker begon hij eigen initiatieven uit te werken en vormde hij, met enkele vrienden, het "Will Ferry Cabaretgezelschap".

Welfaire 03.jpg

Ferry was inderdaad zijn eerste artiestennaam, waaronder hij ook optrad tijdens zijn legerdienst, die hij in de rangen van de toenmalige Welfaretroepen volbracht. In 1948, nadat hij de smaak echt te pakken had, besloot hij beroepsartiest te worden. Dat zou hij altijd blijven. Zijn eerste platen, die weldra onder de aangepaste naam Ferdy, verschenen, deden het niet slecht.

In 1950 maakte hij een eerste reuzenhit met "Ziede gij me gere?". Het genre van het zuivere amusementslied beviel de jonge zanger echter niet en hij zou in 1954 met "Het Regent in de Straten" (tekst: Ke Riema - muziek: Will Ferdy en Roger Berry) een eerste poging wagen in het "betere genre". Het lied werd wel fel opgemerkt, maar een commercieel succes zou het aanvankelijk niet worden. De platenfirma's sloten hun deuren voor de "eigenzinnige" liedjeszanger, die halsstarrig naar een hoger niveau bleef mikken. 

Ziede gij me gere.jpg

Pas in 1960 zou hij weer een kans krijgen met "Het Schrijverke" (eigen muziek, op het gedicht van Guido Gezelle) dat hij, via een Amerikatoernee bij de Vlamingen aldaar, handig in de kijker wist te zingen. Ook dat liedje werd een voltreffer. Inmiddels zijn er reeds meer dan hondervijftigduizend exemplaren van verkocht en steeds opnieuw verschijnt het op compilatie-cd's en in nieuwe bewerkingen.

Van die tijd af en tot op heden maakte en maakt Will Ferdy, met de regelmaat van een klok, langspeelplaten en cd's. Tot de merkwaardigste behoren ongetwijfeld ook zijn verklankingen van nu reeds 19 Gezellegedichten en de LP's "Will Ferdy zingt Armand Preud'homme" en "Will Ferdy zingt Brel en Ferdy", die goud haalden. In december van 1970 was hij de eerste Vlaamse zanger die zich outte als homo. Korte tijd gaf dat een weerslag op het aantal optredens, maar de artiest werd door een overgrote meerderheid geprezen om zijn eerlijkheid. De daaropvolgende jaren was het vooral "Ik ben van ver teruggekomen", de plaat die, na een diepe depressie ten gevolge van een relatiebreuk, een herboren Ferdy liet horen.

Amerika 04.jpg
Amerika 02.jpg
Amerika 03.jpg

Nederland toonde aandacht voor zijn werk en talrijke televisieshows volgden elkaar op. In Nederland en in Vlaanderen kreeg hij eigen radioprogramma’s. Op het befaamde songfestival in Bulgarije (The Golden Orpeus) behaalde hij, op wereldvlak, in 1976 de derde prijs voor interpretatie, tweede prijs voor het beste lied en ook nog de prijs van de bestgeklede artiest. Onder de grootste hits, die in de loop der jaren herhaaldelijk werden heruitgegeven en die nog steeds regelmatig op CD in de handel worden gebracht, werden vooral “Het Schrijverke”, "Belijdenis", "De Laatste Zeven Dagen", "De Straatmus van Parijs" en natuurlijk ook "Christine" als blijvende successen bestempeld.

P - Christine.jpg
P - Het Regent.jpg
P - Belijdenis.jpg
P - Het Schrijverke.jpg

Het is onmogelijk de talrijke hoogtepunten uit Will Ferdy's carrière op te sommen. Wie daar meer belangstelling voor heeft verwijzen we liever naar de tot nu toe drie verschenen boeken van zijn hand "Zo ben ik nu eenmaal", "De Waarheid" en "De Moeilijke Jaren" (Standaard Uitgeverij, Antwerpen), waarin hij met een ontwapenende openhartigheid en in een boeiende, vloeiende schrijftrant over zichzelf vertelt en getuigenis aflegt van zowel geslaagde als minder geslaagde ondernemingen en belevenissen in zijn loopbaan en in zijn privéleven.

Boek 2.jpg
Boek 3.jpg
Boek 1.jpg
Peterke 01.jpg

Hij heeft zeker geen gemakkelijk maar wel een boeiend leven geleid. Een vierde boek "Ik weet wat liefde is" staat reeds lang op stapel, maar door het drukke leven dat de zanger-componist-auteur en acteur nog altijd leidt, is hij er nog niet toe gekomen om aan die opdracht te voldoen. Radio en televisie deden regelmatig beroep op zijn talent als zanger en acteur. Hij maakte deel uit van het radiocabaret "Kop en Staart" en gaf gestalte aan het onvergetelijke "Peterke", later aan "Flup, de Facteur" (De Tijd van Toen).

Onder de typetjes die hij creëerde, o.a. Peterke en Flup de Facteur is vooral het eerste onvergetelijk gebleven. Alhoewel hij reeds vele jaren geleden, omwille van stemmoeilijkheden, met het kinderstemmetje heeft opgehouden, blijft men hem altijd nog vragen naar die kleine kwajongen met grotemensenpraat. Steeds getuigen nieuwe liedjes van het feit dat Ferdy een man is die meegaat met zijn tijd, zonder zich te laten meeslepen door tijdelijke trends.

Flup 02.jpg
EWT 03.jpg
EWT 04.jpg
EWT 01.jpg

Door de jaren is Ferdy zichzelf gebleven. Hij staat op een eenzame hoogte en zal dat hopelijk nog een aantal jaren blijven. "Over alle Grenzen", "Ik ben er ook nog!" en "Zo gezegd, Zo gezongen" zijn de titels van theatershows, waarmee hij in Vlaanderen ging toeren. De eerste twee waren ook goed voor een gelijknamige cd. "Ik ben er ook nog!" kreeg een haast cynische titel mee toen begin 1996 vastgesteld werd dat Will Ferdy dringend aan een hartoperatie toe was. Die is gelukkig zeer goed geslaagd en sindsdien heeft hij hetzelfde levensritme hernomen. "Ferdytjes en datjes” was de titel van zijn jubileumshow (55 jaar beroeps), waarmee hij het land bereisde.

Einde 1994 ging voor de acteur Ferdy een langgekoesterde droom in vervulling: hij werd door het productieteam van 't Koekoeksnest (Radio 2) aangezocht om de rol van "Mielke" te spelen in het zo populaire radiofeuilleton. Een nieuwe taak, die hij met brio wist te volbrengen. Met een beperkte groep acteurs trok Ferdy, in opdracht van Radio 2, in volle oorlogstijd, naar onze Blauwhelmen in de Baranja. Daar werd zijn optreden "in concert", naast dat van Wendy Van Wanten, een reuzensucces.

Een aantal jaren trad Will Ferdy ook op als acteur bij het gezelschap van het EWT-theater (Deurne-Antwerpen). Ook in "Sterke Verhalen" (TV1) van Luc Wyns maakte hij een geslaagde opwachting. Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag verscheen de derde editie van "Will Ferdy zingt Guido Gezelle". Voor deze CD-uitgave werden de vroegere orkestopnamen digitaal bewerkt en zong Will alle liedjes opnieuw in. Bovendien werden 8 gloednieuwe liedjes op Gezellegedichten toegevoegd ("tweede cyclus"). Deze CD werd een blijvend succes met steeds maar nieuwe persingen. Daarop volgde de cd-productie "Will Ferdy zingt Jacques Brel", waarop hij andermaal hommage brengt aan de in 1978 overleden geniale artiest.

Onder de 16 door hem vertaalde of hertaalde liedjes zijn er enkele die hij reeds vele jaren geleden, toen Brel nog in leven was, tot een succes zong. Inmiddels verscheen ongeveer elk jaar een nieuwe cd. Zijn discografie is enorm: 40 78-toerenplaten, 50 lp’s, talrijke 45-toerenplaatjes en nu reeds 33 fullcd’s! Van Ferdy’s grootste succeslied "Christine" verschenen niet minder dan 6 verschillende versies. Will zingt zijn lied in het Nederlands, het Frans, het Engels, het Duits, het Gents en... zelfs in een parodieversie.

De cd “Will Ferdy 75 - In wel en wee" verscheen in mei 2002 en werd aangevuld met de dubbel-cd “Liefde sterft nooit helemaal”, waarop successen met nieuwe liedjes gecombineerd werden. De bonus-cd bevat de “Christine”-versies. Begin 2003 stond hij 8

Will en Jurgen en piano.jpg
1983.jpg

weken lang, met enorm succes, aan de zijde van Ruud De Ridder op de planken van het Echt Antwaarps Teater, in een komedie die de succesvolle auteur speciaal voor hem schreef: het blijspel “Frikadellenkoek met kriekskes

In 2004 werd de Gentse versie “Frikandon mee kriekskes” door het Nieuw Gents Volkstoneel, waarvan hij peter is, opgevoerd met Will als gastacteur. Ook zijn jaarlijkse Kerstconcerten zijn uitgegroeid tot een traditie. Naast talrijke onderscheidingen werd hij opgenomen in de Eregalerij van Radio 2 voor "een leven vol muziek" (2002) en voor zijn liedje "Christine" (2004).

Will en Jurgen met orgel.jpg

Einde 2004 kwam onverwacht een wending in zijn carrière door de aanwinst van een live-begeleider, Jürgen De Smet, met wie hij ook liedjes schrijft voor zijn cd's en theatershows. Het werd een intense samenwerking met als gevolg dat de jonge pianist meteen instond voor 4 composities op de cd “Ik dacht ik heb mijn tijd gehad”.

Jürgen schreef ook nummers voor alle volgende cd's "En de jaren gingen voorbij", "Een leven vol muziek", "Voor elk moment" en "Bis". De shows van Will hebben er een andere dimensie door gekregen. “Lenteconcert 2005” in het EWT sloeg in als een bom: uitverkochte voorstellingen en een zeer enthousiast publiek was het gevolg. In juli 2005 was Will Ferdy na 5 jaar afwezigheid helemaal terug op de jaarlijkse Gentse Feesten. Hij bracht er samen met Jürgen in Publiekstheater Minnemeers 3 premièrevoorstellingen van de theatershow “Will Ferdy intiem”. In 2006 volgde op de Gentse Feesten hun show "Charme van het Chanson". De daarop volgende jaren waren de twee artiesten te gast in diverse Gentse Feestenprogrammas.

2008 - Bourla 2.jpg
080327_edited.jpg

In 2007 brachten Will en Combo Jürgen De Smet het galaconcert "Will Ferdy 80" in de Antwerpse Arenbergschouwburg, waarvan een DVD uitgave verkrijgbaar is. In 2008 was er het galaconcert, "60 jaar Will Ferdy" in een uitverkochte Antwerpse Bourlaschouwburg. Toenmalige ministe van cultuur Bert Anciaux kwam hem persoonlijk feliciteren.

Een dubbel-cd "Will Ferdy 'Bis'" met Nederlands- en anderstalige liedjes werd voor die gelegenheid uitgebracht. Die werd inmiddels reeds opgevolgd door een nieuwe cd 'Liedjes uit liefde' die op 26.02.11 in het EWT-theater aan het publiek voorgesteld werd.

In 2013 volgde een dubbel-cd 'Will Ferdy Nu en Toen'. 14 nieuwe liedjes en 16 (meestal nieuw opgenomen) grote hits. Van deze cd was de eerste oplage in een wip uitverkocht.

9 maart 2014 werd hij 87. Hij kan bogen op een carrière van 66 jaar beroepsartiest. 

Will Ferdy wenste die in schoonheid te beëindigen en daarom nam hij de beslissing einde juni 2014 een punt te zetten achter zijn concert optredens.

20140622WillFerdyafscheid 1730.JPG
20140622WillFerdyafscheid 1706.JPG
20140622WillFerdyafscheid 1682.JPG
20140622WillFerdyafscheid 1634.JPG

Een prachtige dvd en cd van zijn  afscheidsconcert in het "Lindner Hotel & City Lounge" te Antwerpen, gekoppeld aan een documentaire over zijn leven en loopbaan is een waar tijdsdocument. Deze drie uur durende dubbel-uitgave "Will Ferdy - Mijn leven" kent momenteel veel succes. 

IMG_0086.JPG
DVD WF.jpg
CD YR - 01.jpg

Afscheid van de concertpodia wil niet betekenen dat hij zijn creatieve bezigheden heeft opgegeven. Zopas verscheen een nieuwe dubbel-cd met op CD1 (Na al die Jaren) Nederlandstalige en op Cd 2 (Internationaal) Franstalige en Engelstalige liedjes.  Alle 32 opnames, op twee chansons na, zijn nooit eerder op lp, noch op cd verschenen. Deze uitgave wordt gepubliceerd in de Retro-reeks nr 2. Het is een collectors uitgave in beperkte oplage.

In augustus 2016 verscheen bij Will Ferdy Producties de cd 'Yvette Ravell zingt Will Ferdy' 17 grote hits van Will, totaal nieuw opgenomen met moderne arrangementen van Eddy Aelbrecht. Een must voor Will Ferdyfans.

Will Ferdy overleed op 8 november 2022 te Antwerpen.

Documentaire over Will Ferdy’s leven + het het afscheidsconcert

Verkrijgbaar op DVD “Mijn Leven”

Mijn Leven.jpg
20140622WillFerdyafscheid 1677.JPG
bottom of page